Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w budynku Prokuratury Okręgowej, ul. Szosa Zambrowska 1/27,
od poniedziałku – do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Przyjmowanie korespondencji – biuro podawcze Prokuratury Okręgowej (parter) w godzinach 7.30 – 15.30.

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Łomży raz w tygodniu przyjmują interesantów po godzinach urzędowania
tj. w każdy poniedziałek do godziny 18:00.

Dyżur równocześnie pełnią urzędnicy.

e-mail: poczta@lomza.po.gov.pl

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się: http://isap.sejm.gov.pl