V Wydział Śledczy

V WYDZIAŁ ŚLEDCZY, kierowany przez Naczelnika Wydziału

 

Wydział V Śledczy obejmuje zakresem swojego działania:
1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do właściwości prokuratury okręgowej oraz w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;
2) udział w postępowaniach przez sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 1;
3) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami apelacyjnymi, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania,
4) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tych wydziałach;
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
6) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

Naczelnik – Wiesław Szloński – Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel: +48 86 215 54 28

fax: +48 86 215 54 35

e-mail: sledczy@lomza.po.gov.pl