VII G 202/3/13 sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

 

 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21

maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi

majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, Póz.

761), Prokuratura Okręgowa w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,

tel. 086 2155 470, fax. 086 216 850, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż

samochodu osobowego.

Szczegóły:
– Ogłoszenie,
– Formularz ofertowy,
– Wzór umowy.