VII G 234/4/14 Zakup materiałów biurowych

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych …

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych prokuratur okręgu łomżyńskiego

 

Szczegóły:

– Ogłoszenie,

– SIWZ,

załączniki 1, 2, 3, 4, 8,

– załącznik 5, 6, 7.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.