ZARZĄDZENIE NR 35/14 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY

Zarządzenie nr 35/14 Prokuratora Okręgowego w Łomży:

Zarządzenie.