Zarządzenie nr 61/14 Prokuratora Okręgowego w Łomży z dnia 30 lipca 2014 roku

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łomży

Zarządzenie nr 61/14 Prokuratora Okręgowego w Łomży z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie: trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łomży

Zarządzenie

Kwestionariusz osobowy.