ZARZĄDZENIE NR 83/14  PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY

ZARZĄDZENIE Nr 83/14  Prokuratora Okręgowego w Łomży  z dnia 22 października 2014 r.  w sprawie: wyznaczenia dnia 10.11.2014 r. dniem wolnym od pracy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Łomży.

ZARZĄDZENIE Nr 83/14