Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu 5 komputerów przenośnych z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.

 Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu 5 laptopów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.

 Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu 5 laptopów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.

Szczegóły:

– Zapytanie ofertowe

– Specyfikacja techniczna

– Wzór umowy

– Wzór protokołu odbioru

Wzór oferty cenowej