VII G 230/171/14 dotyczy zakupu zestawu komputerowego

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu komputera stacjonarnego z monitorem i drukarką oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu komputera stacjonarnego z monitorem i drukarką oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe,

Specyfikacja techniczna,

Wzór umowy,

Wzór protokołu odbioru urządzenia,

Wzór oferty cenowej.

 

UWAGA:

Przedłużono termin składania ofert do dnia 21.11.2014 roku do godziny 12:00