VII G/230/230/14 dotyczy zakupu komputera stacjonarnego z monitorem oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym plus dwóch drukarek

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu komputera stacjonarnego z monitorem oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym plus dwóch drukarek.

 Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu komputera stacjonarnego z monitorem oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym plus dwóch drukarek.

Szczegóły:

– Zapytanie ofertowe,

– Specyfikacja techniczna,

– Wzór umowy,

– Wzór protokołu odbioru urządzenia,

– Wzór oferty cenowej.

 


Komunikat o wyborze wykonawcy w zamówieniu publicznym.