WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH

dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łomży

Informujemy, że na mocy zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży A-0123-4/15 z dnia 12 stycznia 2015 r. lekarzem sądowym dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łomży jest:

Markowski Wiesław Antoni

Nr telefonu: 602 533 675

Nr prawa wykonywania zawodu: 6718858

Informacja o specjalizacji: Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Termin rozpoczęcia wykonywania czynności lekarza sądowego: 13.04.2011 r.

Termin zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego: czas nieokreślony

Miejsce i godziny przyjęć: Gabinet Chirurgiczny, ul. Wyszyńskiego 8, 18-400 Łomża Środa 16.00 – 18.00. Inne dni po uzgodnieniu telefonicznym – 602 533 675

 

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH

dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łomży

(sporządzony w wykonaniu ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym – Dz. U. Nr123, poz 849 ze zm.)

 

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Nr prawa wykonywania zawodu

Informacja o specjalizacji

Termin rozpoczęcia wykonywania czynności lekarza sądowego

Termin zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego

Miejsce i godziny przyjęć

uwagi

1

Markowski Wiesław Antoni

602533675

6718858

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

13.04.2011

Czas nieokreślony

Gabinet Chirurgiczny

Ul. Wyszyńskiego 8

18-400 Łomża

Środa 16.00 – 18.00

Inne dni po uzgodnieniu telefonicznym – 602533675