ZARZĄDZENIE NR 58/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY

14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Łomży

Zarządzenie nr 58/15  Prokuratora Okręgowego w Łomży z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia dnia 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Łomży

Zarządzenie