Baza teleadresowa instytucji społecznych

Poniżej zamieszczona została uzyskana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego aktualna baza danych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca:

Poniżej zamieszczona została uzyskana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego aktualna baza danych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca:

 

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach bazę teleadresową organizacji pozarządowych,

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach bazę teleadresową podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie,

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach bazę teleadresową ośrodków pomocy społecznej,

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach bazę teleadresową powiatowych centrów pomocy rodzinie powiatowych centrów pomocy rodzinie,

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach bazę teleadresową realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych,

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe,

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.