III.G/234/36/15 poprawione

Dotyczy zamówienia na zakup 5 sztuk UPS

Dotyczy zamówienia na zakup 5 sztuk UPS:

Prokuratura Oręgowa informuje, że w zapytaniu ofertowym w rozdziale V pkt 1 poprawia omyłkę pisarską dotyczącą terminu składania ofert tj. z 26.12.2015 na 26.11.2015.

Pozostała treść pozostaje bez zmian.