III.G/234/40/15

Prokuratura Okręgowa w Łomży ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30000 euro na usługę sprzątania i utrzymania porządku w obiektach prokuratur okręgu łomżyńskiego.

Prokuratura Okręgowa w Łomży ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30000 euro na usługę sprzątania i utrzymania porządku w obiektach prokuratur okręgu łomżyńskiego.

– Treść ogłoszenia
Projekt umowy,
Opis przedmiotu zamówienia,
Załączniki,
Załącznik do umowy.