Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych PO.IIIG234.2.2016

Prokuratura Okręgowa w Łomży uprzejmie informuje o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 EUR.

Prokuratura Okręgowa w Łomży uprzejmie informuje o wszczęciu postępowania
na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 EUR.

Szczegóły:
– formularz ofertowy

wzór umowy 

zapytanie ofertowe

specyfikacja zamówienia