podejrzani

Do pobrania:

 
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Pouczenie o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Wniosek dowodowy
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Wniosek o udostępnienie akt sprawy
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Wniosek o wydanie zezwolenia na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Wniosek o zwrot sumy poręczenia majątkowego
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu