POSTĘPOWANIE Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

POSTĘPOWANIE Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

Prokuratura Rejonowa w Zambrowie nadzoruje postępowanie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Zambrowie dotyczące transportu zwierząt z naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie w dniu 26.07.2016r. z miejscowości Sokoły do miejscowości Osowiec i w dniu 30.07.2016r. z miejscowości Osowiec do miejscowości Zbrzeźnica, tj. o popełnienie czynów z ustawy z dnia 11.03.2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1539). Postępowanie zostało wszczęte wskutek uzyskania informacji o wykryciu w miejscowości Zbrzeźnica przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń.

W prowadzonym postępowaniu trwają czynności zmierzające do ustalenia czy i kto popełnił czyny z art. 77 i 78 tej ustawy polegające na transporcie lub umieszczeniu zwierząt w gospodarstwie bez zachowania lub z naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie oraz nie stosowania się do nakazów, zakazów i ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierzat lub zapobiegania takiej chorobie.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łomży