Ogłoszenie dotyczące przetargu na remont

Powiększ obrazpdf

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

 OGŁOSZENIE dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.0 z 2015 r.poz.2 16-1 zmiana Dz.0 z 2016 r. poz.1020. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy .

Przedmiotem zamówienia jest: – wykonanie robót budowlanych.

pdfogłoszenie
pdfprzedmiot robót
pdfformularz cenowy
pdfwzór umowy