WYKONANIE I MONTAŻ BALUSTRADY

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
30.000 EURO NA WYKONANIE I MONTAŻ BALUSTRADY ORAZ UCHWYTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ.

Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie i montaż balustrady oraz uchwytów ze stali nierdzewnej oraz demontaż starej balustrady. Szczegóły poniżej:
Zapytanie cenowe,
Formularz ofertowy,
Wzór umowy.