Modernizacja kancelarii tajnej wybór wykonawcy

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYBORU WYKONAWCY W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Komunikat z wyboru wykonawcy w zamówieniu publicznym dotyczącym robót teletechnicznych w kancelarii tajnej.

Szczegóły.