Ogłoszenie dotyczące dostawy prasy

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PRASY DO PROKURATUR OKRĘGU ŁOMŻYŃSKIEGO.

Ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę prasy do prokuratur okręgu łomżyńskiego bez stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164) z późn. zm. na posdst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

Szczegóły:
– Ogłoszenie,
– Oferta,
Wzór umowy.