ogłoszenie nr 356708 – 2016 BZP po zmianach

OGŁOSZENIE O ZMIANACH DOTYCZĄCYCH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

 Ogłoszenie o zmianach SIWZ w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi ochrony osób i mienia,
oraz konserwacji systemów alarmowych w budynkach prokuratury oraz odpowiedzi na zadawane pytania przez wykonawców.

ogłoszenie nr 356708 – 2016 BZP

załączniki:

– ogłoszenie o zmianach
-SIWZ po zmianach
– zał. 1 formularz ofertowy
– zał. 2 oświadczenie wykonawcy
– zał. 3 oświadczenie wykonawcy
– zał. 4 oświadczenie
– zał. 5 oświadczenie
– zał. 6 oświadczenie
– zał. 7 wykaz wykonawcow
– zał. 8 wzór projektu umowy
– odpowiedzi na zadane pytania