Ogłoszenie nr 356708 – 2016 BZP

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA,
ORAZ KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH W BUDYNKACH PROKURATURY

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony osób i mienia, oraz konserwacji systemów alarmowych w budynkach prokuratury:

w Łomży ul. Szosa zambrowska 1/27,
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowej 15 b,
w Kolnie ul. Wojska polskiego 36,
w Grajewie ul. Wojska polskiego 21a

ogłoszenie nr 356708 – 2016 BZP

załączniki:

– ogloszenie
-SIWZ
-zał. 1 formularz ofertowy
-zał. 2 oświadczenie wykonawcy
-zał. 3 oświadczenie wykonawcy
-zał. 4 oświadczenie
-zał. 5 oświadczenie
-zał. 6 oświadczenie
-zał. 7 wykaz wykonawcow
-zał. 8 wzór projektu umowy