ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia na sprzątanie budynków

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SPRZĄTANIE I UTRZYMANE PORZĄDKU
W OBIEKTACH PROKURATUR OKRĘGU ŁOMŻYŃSKIEGO.

Prokuratura Okręgowa w Łomży uprzejmie informuje o zamówieniu publicznym na sprzątanie i utrzymane porządku w obiektach prokuratur okręgu łomżyńskiego. 

Szczegóły:
Ogłoszenie,
Opis przedmiotu zamówienia,
Wzór umowy,
Wzór protokołu odbioru usługi,
Załączniki.