PO III G 234.49.2016 wybór oferty

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYBORU OFERTY NA USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

Komunikat dotyczący wyboru oferty na usługi ochrony osób i mienia dot. PO III G 234.49.2016

szczegóły