Wybór wykonawcy PO III G 234.53.2016

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYBORU WYKONAWCY W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Komunikat dotyczący wyboru wykonawcy w zamówieniu publicznym dotyczący zakupu sprzętu komputerowego
PO III G 234.53.2016

– szczegóły: