PO3G262.1.2017 PRZECHOWYWANIE SAMOCHODÓW DEPOZYTOWYCH

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA PRZECHOWYWANIE SAMOCHODÓW DEPOZYTOWYCH

 Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot. zamówienia na przechowywanie samochodów depozytowych pozostających w dyspozycji prokuratury
nr sprawy PO III G 262.1.2017

-zapytanie ofertowe
-umowa na parking
-formularz ofertowy