OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASESORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZGORZELCU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASESORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZGORZELCU

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu. Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 5 maja 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

szczegóły dostępne na stronie http://jgora.po.gov.pl/ogloszenia.php?rok=2017