INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA_23052017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

asystenta  prokuratora

w Prokuraturze Rejonowej w Łomży

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Łomży

Komisja przedstawiła Prokuratorowi Okręgowemu w Łomży kandydata do  zatrudniona  na w. wym. stanowisko w osobie Pani Justyny Charuk.