PO VII WB 262.13.2017 zakup komputera i drukarki

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP KOMPUTERA I DRUKARKI.

Z powodu błędu pisarskiego w specyfikacji technicznej dotyczącej komputera zmieniono termin składania ofert do poniedziałku, 21 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00.

Załączniki:
– wzór oferty,
– Poprawiona specyfikacja techniczna,
– załącznik 2 (drukarka).


Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zamiarze dokonania zamówienia publicznego poniżej 30000 euro na zakup jednego komputera oraz jednej drukarki o parametrach określonych w specyfikacjach technicznych.
Przewidywany termin zakupu do 31 sierpnia 2017.
Firmy zainteresowane wykonaniem zamówienia proszone są o dostarczenie drogą elektroniczną wypełnionego druku oferty wraz z potwierdzeniem parametrów w oferowanym sprzęcie wykorzystując zał. numer 1 i 2 w terminie do 16 sierpnia 2017 r do godziny 12:00 na adres: gkarwowski@lomza.po.gov.pl