PO VII WB 262.18.2017 – klimatyzatory

 PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁOMŻY INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO.

 Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o wszczęciu postępowania ofertowego na dostarczenie i montaż klimatyzatorów.

Szczegóły:
Zapytanie ofertowe,
Opis techniczny,
Przedmiar,
Rysunki,
Specyfikacja,
Projekt umowy,
Zestawienie ilościowe,
Formularz ofertowy PRZED ZMIANĄ.

Prokuaratura Okręgowa w Łomży informuje o zmianie zapisów w farmularzu ofertowym (zał nr 2) dotyczącym zakupu i montażu klimatyzatorów.

Aktualny formularz ofertowy.