KOMUNIKAT – UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SPRZĄTANIE W OBIEKTACH PROKURATUR OKRĘGU ŁOMŻYŃSKIEGO

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SPRZĄTANIE
W OBIEKTACH PROKURATUR OKRĘGU ŁOMŻYŃSKIEGO.
W związku z problemami technicznymi w dostępie do załączników na stronie internetowej w dniu 09.03.2018 przedłuża się termin składania ofert do dnia 14.03.2018r. do godziny 12.

W związku z problemami technicznymi w dostępie do załączników na stronie internetowej w dniu 09.03.2018 przedłuza się termin składania ofert do dnia 14.03.2018r. do godziny 12.

KOMUNIKAT PO VII WB 262.5.2018 Zmiany

KOMUNIKAT PO VII WB 262.5.2018
_______________________________________