PO VII WB 262.6.2018 – zakup komputerów

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zamiarze dokonania zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na zakup sprzętu komputerowego o parametrach określonych w specyfikacjach technicznych.

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zamiarze dokonania zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na zakup sprzętu komputerowego o parametrach określonych w specyfikacjach technicznych.
szczegóły:
– zapytanie ofertowe  
– Opis porzedmiotu zamowieniapis porzedmiotu zamowienia
– Oferta cenowa
– Protokół dostawy
– Wzór umowy