KOMUNIKAT PRASOWY

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że Prokuratura Rejonowa w Zambrowie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania dokonania rozboju z posłużeniem się przedmiotem przypominającym broń palną mającym miejsce w dniu 13 kwietnia 2018r. około godz. 10.00 w Banku Spółdzielczym w Zambrowie.

W toku śledztwa dokonano zatrzymania Rafała R., któremu został przedstawiony zarzut z art. 13§1kk w zw. z art. 280§1kk. Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12. Ustalono, iż zarzuconego czynu Rafał R. dopuścił się działając w warunkach recydywy.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Zambrowie w dniu 20.04.2018r. zastosował wobec Rafała R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Opr. RK