Prokuratura Rejonowa w Łomży

PROKURATURA REJONOWA W ŁOMŻY PROWADZI ŚLEDZTWO

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Łomży prowadzone jest śledztwo w toku którego Emilowi O. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa dokonania kradzieży rozbójniczej zaistniałej w dniu 29 marca 2018 roku w Łomży na terenie sklepu Tesco.

W toku postępowania ustalono, iż Emil O. w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych uprzednio rzeczy o wartości około 1500 zł używał wobec pokrzywdzonych przemocy polegającej na odpychaniu i szarpaniu, groził pozbawieniem życia przy pomocy nożyczek pracownikom ochrony, raniąc przy tym nożyczkami jednego z nich. Ustalono, że przedmiotowego czynu Emil O. dopuścił się działając w warunkach recydywy. Na wmiosek prokuratora Sąd Rejonowy w Łomży zastosował wobec Emila O. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
_______________