KOMUNIKAT PRASOWY z 20.06.2018

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku do Sądu Rejonowego w Zambrowie został skierowany akt oskarżenia p-ko Grzegorzowi L., oskarżonemu o popełnienie przestępstw z art. 271 § 1 kk. Z ustaleń śledztwa wynika, iż Grzegorz L., będąc funkcjonariuszem publicznym tj. policjantem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie od kwietnia do lipca 2017 roku w ramach wykonywanych obowiązków służbowych siedemnastokrotnie poświadczył nieprawdę w notatniku służbowym co do okoliczności mającej znaczenie prawne w zakresie wyników i okoliczności przeprowadzanych kontroli drogowych. W toku śledztwa wobec Grzegorza L. stosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusza Policji.