OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wyników przeprowadzonego II etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Kolnie:

OGŁOSZENIE

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wyników przeprowadzonego II etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Kolnie:

POBIERZ