KOMUNIKAT NR 2- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO VII WB 262.14.2018

Zamawiający doprecyzowuje zapis w umowie oraz zapytaniu ofertowym o terminie wykonania zamówienia , który wynosi 40 dni roboczych od podpisania umowy  .

Zamawiający doprecyzowuje zapis w umowie oraz zapytaniu ofertowym o terminie wykonania zamówienia , który wynosi 40 dni roboczych od podpisania umowy  .

  • § 3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie do 40 dni roboczych od podpisania umowy według ustalonego harmonogramu dostawy i montażu okien według załącznika nr 3.

pobierz