KOMUNIKAT dot. PO I Ds 110.2016

PO I Ds 110.2016

Prokuratura Okręgowa w Łomży prowadzi śledztwo w sprawie przeciwko Zbigniewowi Rolandowi K., podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art.586ksh, art.286§ 1kk w zw z art.294§ 1kk i art.302§ 3 kk. Przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone postanowieniem z dnia 29.12.2017 r ze względu na nieobecność podejrzanego w miejscu jego pobytu w Polsce. W dniu 08.10.2018 r podejrzany Zbigniew Roland Karwowski dobrowolnie stawił się w tutejszej Prokuraturze. Z uwagi na to, że ustała przyczyna zawieszenia, należało postępowanie podjąć i prowadzić pod nową sygnaturą PO I Ds. 152.2018
Jednocześnie poucza się, że stronom postępowania to jest m.in. pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom przysługuje zażalenie na postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa w zawitym terminie 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia, a innym stronom w terminie 7 dni od daty doręczenia. Zażalenie wniesione po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie należy wnieść za pośrednictwem prokuratora który wydał zaskarżone postanowienie.