KOMUNIKAT PRASOWY z 02.10.2018

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w dniu 01 października 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Zambrowie akt oskarżenia p-ko Rafałowi R., podejrzanemu o to, że w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Zambrowie usiłował dokonać rozboju w siedzibie Banku Spółdzielczego z użyciem przedmiotu przypominającego broń palną. Zarzucanego czynu Rafał R. dopuścił się działając w warunkach recydywy. W toku śledztwa wobec Rafała R. stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu oraz dokonano na mieniu wymienionego zabezpieczenia majątkowego.