KOMUNIKAT PRASOWY z 25.10.2018

dot. czynności wykonywanych w sprawie zabójstwa w miejscowości Jeńki

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż w tut. jednostce prowadzone jest podjęte na nowo w dniu 04 października 2018 roku postępowanie w sprawie zabójstwa dwójki małoletnich dzieci, zaistniałego w dniu 23 października 1989 roku w miejscowości Jeńki.

W dniach 23 i 24 października 2018 roku wykonywane były czynności procesowe mające na celu sprawdzenie nowych okoliczności poczynionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych, które legły u podstaw wydanej decyzji o podjęciu umorzonego śledztwa. W ramach czynności m.in. zatrzymano jedną osobę, która po przesłuchaniu w charakterze świadka oraz pobraniu materiału porównawczego do dalszych badań została w dniu 24 października 2018 roku zwolniona. W toku postępowania nie przedstawiono nikomu zarzutów.

Okres trwania śledztwa został przedłużony do dnia 23 lutego 2019 roku.