KOMUNIKAT PRASOWY z 22.11.2018

dot. czynności wykonywanych w sprawie PO I Ds 162.2018

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż w dniu 21 listopada 2018 roku w ramach prowadzonego śledztwa PO I Ds 162.2018 Adamowi S., byłemu proboszczowi Parafii Grądy Woniecko, przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 200 § 1 kk i art. 200 § 4 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na tym, że w bliżej nieokreślonym czasie, w okresie od 2009 roku do 2013 roku w Grądach Woniecko, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, kilkakrotnie doprowadził małoletniego poniżej lat 15 Tomasza R. do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz prezentował mu wykonanie innej czynności seksualnej. Nadto Adamowi S. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 199 § 3 kk w zw. z art. 12 kk polegającego na doprowadzeniu małoletniego Tomasza R., do poddania się innym czynnościom seksualnym, za które udzielono korzyści majątkowej. Ponadto Adamowi S. przedstawiono zarzut rozpijania małoletniego, tj. przestępstwa z art. 208 kk. W toku czynności przesłuchania Adam S. złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku dalszego śledztwa.

Wobec Adama S. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci: zakazu opuszczania kraju, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakazem organizowania spotkań z udziałem małoletnich i uczestniczenia w takich spotkaniach, jak też zobowiązano podejrzanego Adama S. do stawiennictwa dwa razy w miesiącu we właściwej dla miejsca pobytu Komendzie Powiatowej Policji.