PO VII WB 262.21.2018 – WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁOMŻY INFORMUJE O ZAMIARZE DOKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 30 000 EURO NA  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁOMŻY INFORMUJE O ZAMIARZE DOKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 30 000 EURO NA  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

SZCZEGÓŁY:

– ZAPYTANIE OFERTOWE
– FORMULARZ CENOWY
– WZÓR UMOWY