Komunikat prasowy z dnia 19 grudnia 2018 roku

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż w Prokuraturze Rejonowej w Łomży prowadzone jest śledztwo w ramach którego Arturowi W. przedstawiono zarzuty posiadania w Łomży znacznej ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz amfetaminy o łącznej wadze 75 gram, a także dwukrotnego udzielania nieodpłatnie środków odurzających, tj. o czyny z art. 62 ust. 2 i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w toku postępowania zarzuty posiadania środków odurzających przedstawiono Adrianowi K. oraz Andrzejowi W. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Łomży zastosował wobec Artura W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych dwóch podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru Policji.