Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikujemy aktualne rejestry instytucji i organizacji.

 

 

__________________

stan na czerwiec 2018r.: