KOMUNIKAT PRASOWY NR 2 z 12.03.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Białymstoku zatrzymali Bogdana K., byłego Dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze oraz jego z-cę Antoniego B.
Bogdanowi K. przedstawiono trzy zarzuty popełnienia przestępstw z art. 228§1kk polegających na przyjęciu korzyści majątkowych w latach 2010 – 2012 w łącznej kwocie około 75.000 zł w związku z realizacją przetargów i wykonawstwem prac remontowo – budowlanych na terenie Zakładów Karnych w Czerwonym Borze, Przytułach Starych, Chrubieszowie oraz Kluczborku.
Antoniemu B. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 228§1kk polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 7.000 zł w związku z realizacją w/w prac.
Podejrzani złożyli obszerne wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku dalszego śledztwa. Bogdan K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 20.000zł oraz 15.000zł, zakazy opuszczania kraju oraz dozory Policji.