ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 262.2.2019

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁOMŻY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA BUDYNKÓW PROKURATURY

SZCZEGÓŁY:
– ZAPYTANIE OFERTOWE,
– FORMULARZ OFERTOWY,
– WZÓR UMOWY.
– SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
– OŚWIADCZENIE
– WYKAZ SPRZĘTU I ŚRODKÓW 
– WYKAZ USŁUG

UWAGA!

ZMIANY W POSTĘPOWANIU A USŁUGĘ SPRZĄTANIA W BUDYNKACH PROKURATURY OKRĘGU ŁOMŻYŃSKIEGO

– INFORMACJA
– WYKAZ SPRZĘTU I ŚRODKÓW – ZMIENIONY