KOMUNIKAT PRASOWY z 01.04.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Łomży akt oskarżenia p-ko Grażynie K., której zarzucono, że w okresie od 03 lipca 2008 roku do 09 listopada 2017 roku w Ciechanowcu, pełniąc funkcję członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Ciechanowcu oraz świadcząc pracę na stanowisku głównej księgowej, po uprzednim wprowadzeniu w system informatyczny dyspozycji wypłat dokonała przelania i przywłaszczyła łącznie kwoty 1 013 637zł, tj. przestępstwa z art. 296§3kk i art. 284§2kk w zw. z art. 294§1kk.
Nadto w toku śledztwa ustalono, iż Grażyna K. dwukrotnie w celu uzyskania kredytów dla innej osoby posłużyła się w banku spółdzielczym w Ciechanowcu oraz banku PKO SA oddział w Ciechanowcu podrobionymi oraz poświadczającymi nieprawdę dokumentami w postaci informacji o dochodach i zaświadczeniu o zatrudnieniu, tj. o przestępstwa z art. 297§1kk i art. 270§1kk.
Ponadto Grażynie K. zarzucono ukrywanie w miejscu zamieszkania w Ciechanowcu dokumentacji dot. spółdzielni mieszkaniowej w Ciechanowcu, tj. przestępstwa z art. 276 kk.
w tut. Prokuraturze kontynuowane jest postępowanie w zakresie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej poprzez niedopełnienie obowiązków przez osoby sprawujące nadzór nad majątkiem spółdzielni mieszkaniowej w Ciechanowcu.