Komunikat prasowy z dnia 17.04.2019 roku

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w związku z prowadzonym śledztwem w dniu 16 kwietnia 2019 roku dwóm pracownikom Urzędu Skarbowego w Kolnie, Krystynie G. oraz Danucie C. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 §2 kk, polegających na przekroczeniu uprawnień służbowych wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ordynacji podatkowej poprzez dokonanie sprawdzeń danych osobowych podatników, a następnie przekazaniu tych danych innym nieupoważnionym osobom, w celu osiągnięcia korzyści osobistych.
Wobec podejrzanych Krystyny G. oraz Danuty C. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości po 5000 złotych. W sprawie dokonano także zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych na poczet przyszłych kar i roszczeń.